Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 125 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 146 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 125 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 171 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 75 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 119 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 118 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Notice: unserialize(): Error at offset 0 of 5 bytes in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 63 Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php:63) in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/system/library/session.php on line 12Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php:63) in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/system/library/session.php on line 12Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php:63) in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php on line 175Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/index.php:63) in /customers/a/1/1/123start.com/httpd.www/shop/system/library/currency.php on line 45 Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Algemeen
Tenzij anders is overeengekomen en door ons schriftelijk bevestigd, gelden onderstaande voorwaarden voor alle bestellingen. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze verkoopsvoorwaarden. Toezeggingen van vertegenwoordigers, verkopers of ander personeel zijn voor ons slechts bindend indien schriftelijk door ons bevestigd of door toezending van de faktuur. Het begrip produkt of goederen dient in de meest ruime zin te worden opgevat, omvattende produkten, goederen en diensten van welke aard dan ook. De algemene verkoopsvoorwaarden die voorkomen op de stukken van onze klanten zijn ons niet tegenstelbaar.

2. Leveringen en levertijden
Tenzij anders vermeld zijn al onze prijzen af fabriek /magazijn (EXW).Elk vervoer of verzending gebeurt volledig op kosten en risico van de koper. Voor bestellingen van minder dan EUR 125 exclusief BTW behoudt Maverick bvba zich het recht toe een bedrag van EUR 12,50 administratiekosten aan te rekenen. De door ons opgegeven levertijden zijn geheel vrijblijvend en geen enkele aansprakelijkheid kan worden aanvaard voor schade, veroorzaakt door vertraging in de levering. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht van de door ons geleverde goederen voor, tot het volledige verschuldigde bedrag door de afnemer is voldaan. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan, en zijn, indien afzonderlijk gefaktureerd, eveneens afzonderlijk betaalbaar.

3. Prijzen
Prijzen en prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, offerten of waarin ook, zijn steeds vrijblijvend en kunnen zonder voorafgaandelijke kennisgeving door ons gewijzigd worden. De genoteerde prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

4. Betalingen
Alle produkten worden kontant betaald bij levering, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst. Maverick bvba behoudt zich het recht voor om, naar eigen keuze, gehele of gedeeltelijke voorafbetaling te eisen van de prijs. Bij gebrek van betaling op de vervaldag zal de schuld van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 15%, met een minimum van EUR 50,00 als forfaitaire schadevergoeding. Daarenboven zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en tot volledige betaling, maandelijkse verwijlintresten verschuldigd zijn, waarvan het percentage op jaarbasis gelijk is aan de discontovoet van de Nationale Bank van België, van kracht op datum van de uitgifte van de faktuur, verhoogd met 4%.

5. Waarborgen
Alle produkten geleverd met waarborgkaart zijn gewaarborgd binnen de grenzen vermeld op de waarborgkaart. Bij herstellingen onder waarborg zijn de verplaatsingskosten niet inbegrepen. Alle produkten worden geleverd in de staat waarin zij zich bevinden en Maverick bvba waarborgt noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend hun kwaliteit, hun prestaties of hun vermogen om te voldoen aan enige bijzondere toepassing.

6. Aansprakelijkheid
Maverick bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt door het gebruik van de produkten, ondermeer de schade die zou kunnen veroorzaakt worden door een materiaaldefekt of een fabricagefout van het materiaal of haar samenstelling of door het onvermogen om te voldoen aan een bepaalde toepassing. Maverick bvba zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor een onrechtstreekse aard, van welke aard dan ook, zoals inkomstenderving, verlies van kliënteel of gegevens.

7. Klachten
Klachten over onjuiste uitvoering van bestellingen alsmede met betrekking tot de kwaliteit e.d. moeten binnen de 8 dagen schriftelijk plaatsvinden. Een klacht kan door de koper niet ingeroepen worden om de betaling van een faktuur uit te stellen of te weigeren.

8. Rechtsbevoegdheid
Ingeval van geschil of betwisting om een willekeurige reden, onafhankelijk van de plaats van bestemming van het betrokken materiaal of de installatie waarvoor het bedoeld is, zijn alleen de rechtbanken van Tongeren bevoegd.

 

Powered By OpenCart
Plottermesjes | Plotter blades © 2018